بزرگ و خوش فرم شدن لب ها با بیو کنزی وپیام های پنهان

۳۹,۰۰۰ تومان

 

داشتن لب های  قشنگ و زیبا و دلربا 

 

آیا شما لب های بزرگتر را دوست دارید؟

آیا می خواهید لب های آبدار خوبی داشته باشید؟

خوب شما به جای درست آمده اید. به سطح بعدی فرکانس جذب Brainwave Subliminal خوش آمدید. تأیید اعتبار زیر آستانه ای  مرز جدیدی است که نتایج شگفتآور سریع را به دست میآورد، زیرا ما با استفاده از تکنولوژی نوین استفاده نشده از فن آوری هنری حمایت میشویم که با برنامه نویسی ارتعاشی و پر انرژی انجام میشود تا اطمینان حاصل شود که ما مستقیما به ذهن ناخودآگاه ضربه بزنیم تا نتایج صریح سریع برای شنونده فراهم شود.

پیشنهادات پنهان قدرتمند به راحتی از مقاومت آگاهانه خود عبور می کنند و به سطح تنها می رسند که به شما اجازه می دهد یک تغییر فوق العاده ایجاد کنید – ذهن ناخودآگاه شما.

ناخودآگاه شما این پیام ها را به عنوان حقیقت مطلق جذب می کند و مطابق آن اطاعت می کند.

هنگامی که اعتقادات محدودیتان حذف می شود، هیچ چیزی وجود ندارد که شما را متوقف کند.

زندگی با شایستگی سریع را با سرعت بالا بکشید.