تغییر رنگ چشم سبز در۴۰ روز (صد درصد تضمینی)

۲۹۷,۰۰۰ تومان

چشم های سبز

چشم های سبز یک رنگ  بسیار نادر است.

برای داشتن رنگ چشم سبز یک شخص باید بافت بنیادی مایل به زرد رنگ داشته باشد .

تمایل پذیری به رنگ سبز با توجه به پراکندگی رایلی مشاهده میشود

که همین دلیل این است که چرا اسمان رنگ ابی به خود میگیرد.

پراکندگی رایلی  نوعی پراکنش کشسان نور یا سایر امواج الکترومغناطیس است

که به وسیله ذرات کوچکتر از طول موج، حتی اتم‌ها یا مولکول‌ها اتفاق می‌افتد.

بیوکنزی