سوپر یادگیری نابغه حافظه تصویری IQ انفجار اطلاعات نامحدود

۲۳۶,۰۰۰ تومان

سوپر یادگیری نابغه حافظه تصویری IQ انفجار اطلاعات نامحدود

آیا میخواهید یک هوش فوقالعاده کامل بدست آورید و در همه موارد شما خوب باشید و همیشه در امتحانات شرکت کنید؟ میخواهی توانایی حافظه عکاسی داشته باشی و همه چیزو ببینی؟

 

یک حافظه تصویری داشته باشید
به راحتی هر گونه اطلاعات را به یاد می آورید
ذهن قدرتمند
فقط پس از چندین مورد درنگاه کردن به نوشته ها و تصاویر عکس ها از خاطرات به یاد بیاورید
توانایی یادآوری همه نوع اطلاعات، تصاویر، متون، اعداد را دارید
یک حافظه کامل داشته باشید

درون شما یک آموزگار طبیعی است. حافظه تصویری خود را توسعه دهید.