ذهنیت میلیونر با سابلیمینال ترکیبی

۲۹۷,۰۰۰ تومان

بعد از استفاده از این ویدئو تفکر و دیدگاه  شما در مورد پول و راهای رسیدن به پول تغییر می کند

و یه زندگی متفاوتی را تجربه می کنید

این فیلم ذهن شما را مانند میلیونرها برنامه ریزی می کند و ناخوداگاه شما تمام باورهای محدود کننده را رها می کنند

و………