سابلیمینال ترکیبی جذب زنان زرق و برق دار و دختران زیبا

۳۶۹,۰۰۰ تومان

 

این سابلیمینال ترکیبی ونیزان قدرتمند حاوی ارتعاشات و فرکانس هایی است که ضمن افزایش توانایی شما در رهبری ، با هدف برقراری سطح اصلی اعتماد به نفس شما ، باعث افزایش جذابیت ، اطمینان به خود و اطمینان می شود.

اعتماد به نفس خود را به عنوان یک مرد آلفا ، یک مرد غالب ، یک رهبر و اعتماد به نفس خود نسبت به زنان بالا می برد.

 

این ترکیب شنوایی  و تصویری و نوشتاری منحصر به فرد طراحی شده  با مقادیر تقویت کننده  ، در نهایت کل سیستم های اعتقادی شما و اینکه چگونه خود را می بینید در حالی که مهارت های اجتماعی ، مغناطیس اجتماعی خود را تقویت می کنید ، تغییر می دهد و البته زنان را در طی فرایند همه این موارد جذب می کند.

شما متوجه احساس اعتماد به نفس شدید از درون خواهید شد و تفاوت واقعی را در تعاملات اجتماعی خود احساس خواهید کرد. به خصوص در تعامل شما با زنان و واکنش آنها نسبت به شما. شما تبدیل به یک آهنربا خواهید شد!

– این ویدئو حاوی پیام های قدرتمند پنهان  است که برای تقویت اعتماد به نفس درونی و جذب زنان به راحتی در نظر گرفته شده است.