سابلیمینال ترکیبی شکر گزاری

۳۹۹,۰۰۰ تومان

این سابلیمنال ترکیبی طوری تنظیم شده است که از آن برای متحول کردن وضعیت سلامت،پول ،شغل و روابط خودت استفاده کنی.
شگرگذاری به راحتی بسامد ارتعاشی تو را بالا میبرد و برای جذب خواسته هایت به تو کمک میکند

این سابلیمینال ترکیبی ونیزان  با نهادینه کردن عادت شکرگزاری در شما به صورت منظم ، امکان اتصال شما به ارتعا‌ش جهانی فوق العاده قدرتمند سپاسگزاری را فراهم می کند

این سابلیمینال ترکیبی ونیزان شما را مجددبرنامه ریزی  می کند که احساس شکرگزاری را که قوی ترین ارتعاش مثبت و نزدیکترین فرکانس به خداوند می باشد، در خودتان تقویت کنید تا از مزایای بینهایت آن بهره مند شوید.

دوتا فایل یکی صوتی و یکی سابلیمینال ترکیبی(یعنی صوتی و نوشتاری بصورت چشمک زن و زیر استانه ای ) و شامل یه کتاب الکترونیکی که شامل تمرینات عملی شکر گزاری