سابلیمینال ترکیبی موفقیت در تجارت فارکس و تریدر

۹۶۰,۰۰۰ تومان

با گوش دادن به این فایل ضمیر خوداگاه و نا خوداگاه شما با هم هماهنگ می شود و ضمیر ناخوداگاه در این موارد برنامه ریزی مجدد می شود 

یک  معامله گر موفق و ماهر بورسمی شوید

– مبلغ هنگفتی را در بازار سهام بدست می آورید

– در تجارت درون روز سودهای کلانی کسب می کنید

– به جادوگر تجارت داخل روز تبدیل می شید

– به یک معامله گر ثروتمند بورس تبدیل می شوید

– به راحتی در بازار سهام درآمد کسب می کنید

– به یک نبوغ تجاری تبدیل می شوید

– سود مداوم و مناسبی کسب می کنید

– هر ماه پول خود را چند  برابر می کنید

– هر سال بازده رقمی سه گانه ایجاد کنید

– برنامه تجارت خود را به طور مداوم دنبال می کنید

– برنامه ریزی ساده اما روشن در تجارتتون پیدا می کنید

– فعال و فعال تر می  باشید

– در بازار صبور می شوید

– خطرات را با سهولت مدیریت می کنید

– تصمیمات هوشمندانه و صحیحی می گیرید