سروتونین بوسترفرکانس های رمزگذاری شده همراه با برنامه نویسی subliminal و supraliminal

۹۶,۰۰۰ تومان

سروتونین: هورمون سرخوشی و لذت
چگونه کار می کند:
افزایش سطح سروتونین در مغز
افزایش خلق و خو و کاهش استرس
بهبود خواب و تنظیم اشتها

کمبود سروتونین در خون باعث افزایش حالاتی مانند افسردگی، دلهره، دردهای میگرنی، فشارخون بالا و بی‌خوابی می‌شود. در این مطلب به شما خواهیم گفت چگونه می‌شود میزان این هورمون را در مغز افزایش داد