فایل تصویری بیوکنزی برای تغییر رنگ چشم به خاکستری

۳۹,۰۰۰ تومان

بیو کینزی قدرت تغییر در DNA است ولی برای شروع تغییر رنگ چشم و مو و ….به کار می رود . 

بیوکنزی یعنی توانایی تغییر ویژگی های فیزیکی بدن به هر صورتی که دوست دارید است,بیوکنزی توانایی تغییر ساختار توابع DNA فرد و یا دیگران است