فایل صوتی فعال کردن انرژی چی

۹۷,۰۰۰ تومان

فعال کردن انرژی چی بدون زحمت

فعال کردن این انرژی به معنی جمع آوری تمام انرژی های بدن در یک نقطه و بعد استفاده آن برای یک منظور خاص است. برخی می گویند که با این انرژی درونی می توان دردها و بیماری ها را از بین برد ولی این در همه افراد یکسان اثر نمی کند. مثلا هستند افرادی که با انجام تمرین های » تای چی» بینایی بهتری پیدا می کنند و یا کسانی که مشکلات یبوستشان از بین می رود. اما به آن معنی نیست که همه افرادی که تای چی انجام می دهند دردشان به طور یکسان کاسته خواهد شد.

مراحل زندگی:

روح = بعد پنجم
ذهن = بعد چهارم
بدن = ابعاد سوم

ذهن پل ارتباط بین ادراک بدنی شماست
و خود بالاتر شما.
برای اینکه با شخص خود بالاتر باشید باید از ذهن خود خارج شوید.

همه چیز با درک = احساس شروع می شود
از درک شما فکر جدید = تخیل را ایجاد می کنید
از فکر شما واقعیت = تجلی خود را ایجاد می کنید

راه تسلط بر تجلی فوری این است که باید با ذهنیت مجرد باشد.
شما نمی توانید از ذهن خود دوری کنید ، نمی توانید از نفس خود جلوگیری کنید.
شما فقط می توانید همه چیز را به عنوان یکسان بودن در آغوش بگیرید و مراقب باشید.
با وارد شدن به بعد پنجم ، مطمئناً به عنوان یک عشق بی قید و شرط با همه عناصر و بدن ها در آغوش می شوید.
شما به عنوان یک موجود چند بعدی شناخته می شوید و شناخته می شوید.
اینجاست که زندگی واقعی شما شروع می شود و هدف هر انسانی است.
به دنیای واقعی خوش آمدی