فایل صوتی مدیتیشن Subliminal برنامه ریزی ذهن ناخوداگاه به طرز فکر میلیونر

۹۹,۰۰۰ تومان

همه ما می دانیم که ساختمان مغز واعصاب افراد کم وبیش به هم شبیه است.

پس اگرکسی در نقطه ای از دنیا توانسته است کاری بزرگ انجام دهد من هم که دارای مغز واعصاب مشابه او هستم می توانم عینا همان کار را انجام  دهم وبه هم نتیجه برسم به شرط انکه طرز تفکر وافکارم شبیه او باشد

فایلهای  شنیداری  به شما کمک خواهد کرد به منظور توسعه یک طرز فکر میلیونر که برندگان واقعی نگه دارید. هنگامی که شما به صورت روزانه گوش می دهید ، کم کم، شما باورهای قدیمی خود را که تلاش های خود را برای جذب پول خرابکاری می کردند از بین می برید