مدیتیشن افزایش قد همراه با تاکیدات پنهان طراحی شده در ۱۲ لایه

۹۳,۰۰۰ تومان

مدیتیشن افزایش قد همراه با تاکیدات پنهان.این با هدف بسیار قدرتمند ساخته شده است – من آن را با 12 لایه برنامه ریزی ذهن ناخودآگاه انجام دادم .
۱-افزایش طول پا
۲-افزایش بالاتنه
۳-رفع گودی کمر
۴-رفع افتادگی شانه
۵-رفع پاهای پرانتزی
۶-تحریک غضروف

افزایش اعتماد به نفس بعد از افزایش قد
جذب شدن به سمت فرصت های شغلی بهتر
رشد استخوان سازی