مدیتیشن قدرت قدردانی پنهان

۹۹,۰۰۰ تومان

قدردانی قرار می دهد تمرکز خود را بر روی آنچه شما می خواهید، و نه آنچه شما نمی خواهید، و، بنابراین، شما بیشتر از آنچه شما سپاسگزار برای بودن است. علاوه بر این، نگرش قدرشناسی شما را قادر به لذت بردن از زندگی خود را به کمال بدون اینکه به پایین به منفی و تلخی مکیده می شود. ثابت شده است که مردم سپاسگزار به طور کلی شادتر و سالم. اگر قدردانی دارای چنین قدرت عظیم بر زندگی ما، چرا که نه به آن عمل؟