چگونه مغناطیس پول و ثروت شویم

۳,۰۰۰ تومان

اکنون وقت عمل است اگر واقعا خواهان این هستی که سرنوشت آینده مالیت را در دست بگیری و بدنبال رسیدن به استقلال مالیی به آرزوها و رویاهات هستی با من همراه شو برای جذب پول و ثروت و رسیدن به استقلال مالی برای یک زندگی ایده آل چون تو لیاقتش را داری .

تو شاهکار نظام آفرینش هستی که خداوند هرگاه به تو نظر میکند به خود میبالد

 

.از همین جایی که الان هستی شروع کن و از ابزارهایی که در اختیار داری بهره ببر و یقین داشته باش

.وقتی دست به کار شدی ابزار بهتری در ادامه خواهی یافت