رویاهای خود و زندگی شخصی خود را تغییر دهید

کنترل زندگی خود را در دست بگیرید

انچه را میخواهید جذب کنید

زندگی خود را به سبک خودتان تغییر دهید .

۸۰٪ از مردم نمی توانند به درستی تجسم کنند؟ به همین دلیل تابلوهای تجسمی معمولی بسیار ناکارآمد هستند ، آنها به اندازه کافی واقعی نیستند ، به اندازه کافی ملموس ، به اندازه کافی پویا هستند ، تا احساسات واقعی را تحریک کنند و به ذهن ناخودآگاه شما برسند.

این همان چیزی است که باعث می شود فیلم های تجسم سابلیمینال ترکیبی ذهن بسیار زیاد متفاوت عمل کنند . ما پنج فن آوری قدرتمند را با یک فیلم تصویری زنده و قانع کننده ترکیب می کنیم که به معنای واقعی کلمه دیوار ذهن آگاهی شما را تجزیه می کند تا بلافاصله بر ناخودآگاه شما تأثیر بگذارد. وقتی ذهن شما مثبت برنامه ریزی می شود ، می توانید زندگی را که واقعاً می خواهید خلق کنید .

ویژگی های فیلم های تصویری پنهان ما

کیفیت بالا

قدرتمند

فرکانس های خاصی

موسیقی ارامبخش