برنامه ریزی ضمیر نا خوداگاه با پیام های پنهان جهت افزایش عزت نفش فوق العاده قدرتمند با سابلیمینال ترکیبی

۱,۲۹۹,۰۰۰ تومان

 

این فایل ترکیبی طوری طراحی شده که تمام پیام ها و باورهای مستقیم وارد ناخوداگاه شما میشوند

و عزت نفس و اعتماد بنفس شما مجدد برنامه ریزی میشود

فایل ترکیبی سابلیمینال قدرتمند  عزت نفس مأموریت داردکه بدون زحمت و تلاش فقط با گوش دادن و احساس خوب  با شکستنِ تمامی پوسته‌هایی که بخاطر نگرانی از اظهارنظراها، انتقادها، سرزنش‌ها و قضاوت‌های دیگران به دورِ خود تنیده اید، عزت نفس فراموش شده تان را به شما یاد آور شود