فایل سابلیمینال ترکیبی موفقیت در بورس فوق العاده قدرتمند

۹۶۰,۰۰۰ تومان

 

فایل سابلیمینال ترکیبی موفقیت در بورس فوق العاده قدرتمند

 بعد از تماشا و گوش دادن به این سابلیمینال ترکیبی 

ضمیر ناخوداگاه شما طوری برنامه ریزی میشود که :

1- در بهترین زمان و بهترین سهام را میخرید 

2-نظم و انظباط کاری پیدا می کنید 

3-در بهترین نوسانات باز خرید و فروش می کنید 

4-صبور و شکیبا میشوید 

5-دارای هوش و ذهنیت تحلیلی بازار بورش

7-بالا رفتن هوش ریاضی و تحلیلی 

8-دریافت الهامات و شهود در زمینه ی معاملات و خرید و فروش سهام بورس