هتل ترانسیلوانیا ۳

۹۹,۰۰۰ تومان

از انجائیکه در دوران کودکی ضمیر ناخوداگاه ما باز است و هر مطلبی وارد اون بشه بدون هیچ تحلیلی اون را می پذیرد و بهترین زمان برای برنامه ریزی ناخوداگاه است .تصمیم بر این شد که:
بخش جدیدی در سایت راه اندازی شده برای استفاده از انیمیشن ها و فیلم های انگیزشی ..که با باورهای مثبت کدگذاری میشود برای برنامه ریزی ضمیرناخوداگاه کودکان و نوجوانان و بزرگسالان

 

 

این فایل شامل پیام های پنهان کدگذاری شده برای کودکان و بزرگسالان و نوجوانان به شرح زیر میباشد:

من ارزشمند هستم 

من قدرتمند هستم

من ثروتمند هستم 

من خلاق هستم 

من شجاع هستم 

من بهترین هستم 

من سلامت هستم 

من شاد هستم