پاکسازی کل بدن با انرژی کیهانی

۱۹۹,۰۰۰ تومان

هدف اصلی این فیلم عادی سازی حرکت جریان های انرژی ، اجازه گردش انرژی به طور معمول در بدن ، از بین بردن انرژی گیر افتاده و ایستایی و حذف همه موارد غیر ضروری است.

به منظور پاکسازی کل بدن