سیگنال پنهان ناخودآگاه در جدایی

برنامه نویسی ذهن برای یک رابطه کامل و سابلیمینال ترکیبی عشق و روابط

سیگنال پنهان ناخودآگاه در جدایی
هیچ فردی نیست که بعد از جدایی خود دلایل متنوعی را نتواند عنوان کند. در ادامه به صورت
خلاصه به چند نمونه از دلایل رایجی اشاره میکنیم که طرف مقابل به بهانه آن ارتباط را تمام
میکند.
 وضعیت اقتصادی مناسبی ندارم
 خانودهام مخالف هستند
 افسرده هستم و مشکلات روانی دارم
 عذاب وجدان دارم چون نمیتوانم آیندهی خوبی برایت فراهم کنم
 رفتارت در مقابل دیگران نامناسب بود و به این دلیل دیگر نمیتوانم ادامه بدهم.
 دیر جواب پیامهایم را میدهی
 تو واقعا عاشق من نیستی
 پیامهای مشکوک برایت ارسال میشود
گاهی نیز ممکن است خودتان تمام کننده رابطه باشید اما اکنون پیشمان شدهاید. باید بدانید
در این شرایط نیز بیشتر مواقع طرف مقابل، خود کاری کرده است که ظرفیت تحمل شما سر
ریز شده و تصمیم به اتمام رابطه بگیرید. در نتیجه وقتی به پشیمانی خود نیز اعتراف کنید
دیگر نمیپذیرند و ترجیح میدهند رابطه به پایان برسد.
بعضی افراد نیز وجود دارند که سعی میکنند رفتار طرف مقابل را توجیه کرده و به نوعی به او
حق بدهند. این افراد معتقد هستند وی همچنان به آنها علاقهمند است اما موانعی در مقابلش
وجود دارد که جلوی بازگشت را میگیرد. فرق نمیکند چگونه رفتار طرف مقابل را توجیه
کنید یا دلیل ظاهری جدایی شما چه باشد، هیچ کدام از موارد ذکر شده دلیل اصلی پایان
رابطه نیست. پس ریشه اصلی جدایی کجاست؟
هیچ رابطهای تمام نمیشود مگر آنکه طرف مقابل دیگر علاقهای به شما نداشته باشد. جدایی
رویدادی است که بر اثر جریان منفی در ناخودآگاه رخ میدهد. اینطور نیست که یک سیگنال
منفی یا احساس بد )بر اثر رفتاری خاص از شما( ناگهان بتواند عشق را در طرف مقابل از بین
ببرد.
دلیل اصلی در واقع مجموعه جریاناتی است که با انباشتن مجموعهای از احساسات بد و منفی
باعث میشود طرف مقابل نتواند دیگر ارتباط خود با شما را ادامه دهد. پس سیگنالهای منفی
که به صورت پنهان در طول ارتباط خود ارسال کردهاید هرچند ارتباط شما کوتاه بوده باشد
موجب سرد شدن طرف مقابل میشود.
اگرچه آگاهی شما از اشتباهاتی که مرتکب شدهاید میتواند به جلوگیری از تکرار آن کمک
کند اما در حال حاضر چیزی که اهمیت دارد بازگرداندن فرد مورد نظر است؛ فردی که ممکن
است همسر شما باشد یا فردی باشد که قصد ازدواج با او را دارید.
قبل از هر چیز باید بدانید اشتباهاتی وجود دارد که اگر پس از جدایی مرتکب شوید ممکن
است باعث افزایش انباشتگی احساسات منفی شود.
اشتباهاتی که سیگنال منفی ارسال میکند
اشتباهاتی که در ادامه در مورد آن صحبت خواهیم کرد، اشتباهاتی است که بسیاری افراد به
صورت ناخودآگاه مرتکب میشوند زیرا ناخودآگاه به آنها میگوید این بهترین کار برای بهبود
رابطه است.
اما با این کار نه تنها باعث ارسال سیگنالهای منفی و نابود کننده میشود بلکه موجب میشود
احساس شکست در رابطه و طرد شدن پیدا کنید. به عبارت دیگر این اشتباهات وضعیت روحی
شما را بیشتر نابسامان میکند .
این اشتباهات را قبلا در نوین بینش نیز توضیح دادهایم اما اجازه دهید یک بار دیگر آنها را با
هم مرور کنیم

اشتباه ۱ بهانه پذیری ناسازگار –
پس از اینکه یک رابطه عاشقانه تمام میشود شما همچنان به دنبال نشانههایی از وجود
احساس عشق هستید. به این منظور دچار سوء گیری شناختی می شوید. سوء گیری شناختی
به معنی پذیرش بخشی از واقعیت است که مطابق با امیال ذهن ما باشد .
در این موقعیت امیال، تمایل به برگرداندن مرد یا زن مورد علاقه دارد و پذیرش این امیال
یعنی هر نشانهای که بیانگر احساس وی است را بپذیرید. در نتیجه بهانههایی که از سوی
معشوق عنوان میشود را بیچون و چرا میپذیرید و حتی ممکن است گاهی خود را مسبب
پایان رابطه عاشقانه خود ببینید .
برای پیدا کردن دلیل از دست رفتن عشقتان نباید به دنبال دلایل خودآگاه باشید بلکه باید
دلایل ناخودآگاه را پیدا کنید . به یاد داشته باشید عشق از طریق خودآگاه و منطق شکل نمی-
گیرد بلکه ناخودآگاه ایجاد میشود .
پذیرش این بهانههای ناسازگار با واقعیت میتواند موجب ضعیف به نظر رسیدن و در نتیجه
کاهش امتیاز جذابیت شود. همچنین باعث اشتباهات بعدی میشود که در ادامه بیشتر در
مورد آن صحبت خواهم کرد .
اشتباه ۲ دلجویی درمانی –
اشتباه بعدی که افراد پس از جدایی و قطع ارتباط انجام میدهند انتخاب عکسهای معذرت
خواهی یا ارسال صدها پیام و اس ام اس است برای اینکه اعتراف کنند اشتباه خود را پذیرفته-
اند )به دلیل بهانه پذیری ناسازگار( و یا اشتباه خود را توجیه کنند .
اما در واقع با این کار فقط باعث ارسال بیشتر سیگنالهای منفی میشوند زیرا این عمل
مستقیم احساسات منفی را تقویت میکند. هرگونه اشتباه، اشاره به اشتباه، پذیرش اشتباه و
توجیه آن نیز فقط بیشتر اشتباه و حس منفی مرتبط با آن را در یادها زنده میکند .
البته عذرخواهی به روش مناسب زمانی که فقط کمی دلخوری ایجاد شده است کاربرد مفیدی
دارد. اما نه در این موقعیت که طرف مقابل اصلا تمایلی به برقراری ارتباط ندارد و میخواهد از
شما دور باشد

اشتباه ۳ تکدی گری احساسی –
تکدی گری احساسی یعنی برای حفظ رابطه شروع به خواهش و التماس کنیم. اگر فردی
تصمیم بگیرد از شما جدا شود، التماس کردن هرگز تصمیم او را تغییر نخواهد داد .
خواهش و تمنا کردن باعث میشود به نظر فردی نیازمند و ضعیف بیایید؛ رفتاری که اصلا
جذابیت ندارد .
واقعا فکر میکنید معشوقتان از شما جدا شده است تا برای بازگرداندنش التماس کنید؟ هیچ
فردی دوست ندارد با یک فرد نیازمند و ضعیف در رابطه باشد. حتی اگر التماس کردن نتیجه
بدهد، رابطهی شما تبدیل به یک رابطهی ارباب، بردهای میشود .
اشتباه ۴ سندروم ارباب/ برده –
رابطهی ارباب/ برده دقیقا پس از التماس کردن شکل میگیرد و مجدد باعث ارسال سیگنال-
های منفی به رابطه از دست رفته میشود این نوع از رابطه وقتی شکل میگیرد که بیچون و
چرا هر چیزی که از طرف مقابل خود میشنوید را بپذیرید و ارزش خود را زیر پا بگذارید در
صورتی که نباید اجازه دهید غرورتان پایمال شود.
یکی از عوارض این نوع رفتار این است که عشق سابق شما با خود میگوید “خب اگر اینقدر
برای بودن با من مشتاق هستی پس باید به هر چیزی که میخواهم عمل کنی.”
در بسیاری موارد، اگر به رابطهی ارباب/ بردهای تن بدهید، فرد مورد نظر فقط به این خاطر
شما را نزدیک خود نگاه میدارد که نیازهای عاطفی و جنسی خود را برطرف کند اما هرگز به
شما متعهد نخواهد شد .
اشتباه ۵ اعتیاد ارتباطی آنلاین –
وقتی با فردی وارد رابطه عاطفی میشوید و ناگهان پیامی محبت آمیز از او دریافت میکنید،
ضمیر ناخودآگاه شما شروع به ترشح هورمون اکسی توسین / Oxytocin یا هورمون عشق
میکند .
این هورمون باعث ایجاد احساسی شگفت انگیز و خارق العاده در هر فردی میشود و وقتی به
مرور دریافت احساس عشق از طریق ارتباط آنلاین در ذهنش تکرار شد، ضمیر ناخودآگاه وی
به ارتباط آنلاین اعتیاد پیدا میکند. این رویداد بیشتر برای افرادی رخ میدهد که هوش
هیجانی ضعیفی دارند .
اکنون تصور کنید چه اتفاقی میافتد وقتی دیگر منبع ترشح این هورمون یعنی دریافت پیام
وجود نداشته باشد؟
به صورت ناخودآگاه، اولین کاری که میکنید این است که به سمت منبع ترشح این هورمون
یعنی تلفن همراه خود میروید و با ارسال پیام به هر شکلی تلاش میکنید تا با دریافت پیامی
از وی مجدد آن احساس را در ذهن خود بیدار کنید .
این رویداد برای افرادی که قبل از جدایی از عشق خود ارتباط تلفنی یا پیام بیشتری داشتهاند
رخ میدهد. در این شرایط حتی قرص استومینوفن کدئین هم نمیتواند جلوی آخرین تماس
نصف شب شما را بگیرد .
وجود تکنولوژیهای پیشرفته از جمله شبکات اجتماعی و ارتباطهای آنلاین مثل تلگرام یا
واتس آپ نیز باعث میشوند چنین اعتیادهایی گسترش پیدا کند و هنگام قطع ارتباط به
عنوان تنها منبع بازگرداندن عشق از دست رفته در نظر گرفته شود .
این تکنولوژیهای ساده باعث ایجاد یکی از بزرگترین اشتباهاتی میشود که افراد معمولا پس
ازجدایی مرتکب میشوند؛ یعنی ارسال مداوم پیام )گاهی اوقات ده تا صدها پیام در روز(.
فقط یک لحظه تصور کنید نمیخواهید با فردی صحبت کنید و آن فرد هر ۷ دقیقه یک بار
برای شما پیام ارسال میکند. صندوق ورودی پیامهای شما مملو میشود از صدها پیام از آن
فرد، حتی با وجود اینکه به هیچ کدام از آن پیامها پاسخ ندادهاید .
سپس نصف شب همان فرد با شما تماس میگیرد و شروع میکند به گفتن حرفهای آزار
دهنده و بیمعنی. چه حسی در مورد آن فرد پیدا میکنید؟ آیا میپذیرید مجدد یک رابطهی
عاطفی با آن شخص برقرار کنید؟
ارسال پیام به عشق سابقتان و تماس با وی فقط باعث میشود جذابیت شما کاهش پیدا کند.
اشتباه ۶ معادله عشق –
معادله عشق را فراموش کنید. عشق معادله نیست که با اصرار و اثبات و قسمهای شما ثابت
شود. حتی اگر دلیلی برای شما آورده است که چرا فکر میکند عاشقش نیستید، بازهم بدانید
همانطور که اشاره کردم دلیل جدایی این نیست. این نیز یکی از بهانههای ناسازگار است که
قبلا به آن اشاره کردم .
حتی اگر اینگونه نباشد و واقعا هم کار اشتباهی کرده باشید حرفم را باور کنید، عشق از دست
رفتهای که میخواهید بازگردانید میداند چقدر عاشقش هستید .
عشق سابق شما به یک معادله برای اثبات عشق نیاز ندارد. چنین اقداماتی تنها باعث میشود
وی در مقابلتان گارد بگیرد.
این کار در بعضی موارد باعث میشود بلاک شوید. جدایی شما به دلیل احساسات منفی در
طرف مقابل است. هر زمان که عشق بیانتهای خود را ابراز میکنید، فقط باعث میشوید
احساسات منفی که در وی وجود دارد بیشتر تقویت شود.
اشتباه ۷ تعامل دلسوزانه –
حتی یک بچهی کوچک نیز بسیاری اوقات نمیتواند بوسیله تعامل دلسوزانه با ایجاد احساس
دلسوزی به چیزی که میخواهد برسد پس آیا فکر میکنید تعاملی دلسوزانه میتواند به شما
در بازگرداندن فرد مورد نظر کمک کند.
آیا در شبکات اجتماعی پیامها و عکسهای غمگین می گذارید؟
آیا امید دارید عشق سابقتان آنها را ببیند و به سمت شما بازگردد؟
یا مثل بعضی افراد از این هم فراتر رفتهاید و عکس تیغی در کنار دستان خود گذاشتهاید؟
هرگاه با عشق از دست رفتهی خود تماس میگیرید، به او میگویید چقدر دلتان برایش تنگ
شده است و بدون اون احساس دلتنگی میکنید؟
آیا فکر میکنید با ایجاد احساس دلسوزی میتوانید عشق را بازگردانید؟
چیزی که اکنون تجربه میکنید یکی از عوارض جدایی است. حتی اگر او واقعا برایتان احساس
دلسوزی کند هرگز به دلیل چنین احساسی به رابطه بازنخواهد گشت و رابطهی شما ترمیم
نمیشود . تعامل دلسوزانه فقط باعث میشود سیگنالهای منفی ارسال کنید

هیچ فردی نمیخواهد با یک شخص غمگین زندگی کند. اگر میخواهید در بازگرداندن وی
پیروز شوید باید بدانید غمگین بودن و ایجاد احساس گناه و تعامل دلسوزانه هرگز راهکار
مناسبی برای شما نیست .
اشتباه ۸ ترس از نفر سوم –
جدایی رویداد بسیار ناگواری است به خصوص وقتی شما همچنان نسبت به عشق از دست رفته
خود وسواس دارید و همیشه متعجب هستید که آیا او نیز دلش برای شما تنگ میشود یا خیر.
بدتر از آن وقتی است که متوجه شوید نه تنها نتوانستهاید در برگرداندن فرد مورد نظر موفق
شوید بلکه وی با فرد دیگری وارد رابطه عاشقانه شده است .
اگر با چنین شرایطی رو به رو شده و متوجه شدید معشوق، نامزد یا فردی که قصد ازدواج با او
را داشتهاید با فرد دیگری آشنا شده است به هیچ وجه نگران نباشید .
واقعیت این است که اگر عشق از دست رفته شما خیلی زود پس از جدایی با فرد دیگری وارد
رابطه شود به طور قطع آن رابطه یک رابطهی واکنشی است و رابطهی واکنشی هرگز طولانی
مدت نخواهد بود .
یک رابطهی واکنشی در واقع به این معنا است که پس از جدایی، عشق سابق یک حفرهی
بزرگ در زندگی خود احساس میکند که برای جبران و پر کردن آن مجبور به شروع یک
رابطه با فرد دیگری میشود .
در واقع شریک سابق شما نیز در پی ترمیم رابطه شکست خوردهی خود میباشد اما روش
دیگری برای بازگرداندن عشق پیش گرفته و آن شروع یک رابطه جدید است .
در بسیاری از موارد، چنین روابطی ممکن است پس از جدایی برای پر کردن خلا ناشی از
شکست خیلی زود شکل بگیرند و خیلی زود نیز جدی شوند. اما اصلا جای نگرای نیست؛ هر
چه یک رابطه سریعتر شکل بگیرد، سریعتر نیز به شکست منجر خواهد شد و به پایان خواهید
رسید .
آگاهی از این موضوع و توانایی شما در مدیریت وضعیت خلقی و روحی خود امری حیاتی در
بازگرداندن عشق از دست رفته خواهد بود .