توسعه و پرورش تجسم خلاق خود با استفاده از مراقبه امواج مغزی(brainwave)

۳۹۰,۰۰۰ تومان

گوش کردن به فایل صوتی موسیقی درمانی ریلکسیشن و پرورش تجسم خلاق، نتایج زیر را برای شما بوجود خواهد آورد:

بهبود توانایی تجسم خود

هم فرکانس و هماهنگ شدن با آرامش و سکوت

سریعتر به خواب رفتن

بیدار شدن از خواب با انرژی بیشتر

کاهش اضطراب و نگرانی

داشتن ریلکسیشن عمیق

آماده کردن ذهن برای تغییر الگوها و باورهای ذهنی

 

فائق آمدن بر عادات مضر و ناپسند.

فائق آمدن بر دردها و کنترل شرایط بدنی.