فایل صوتی Subliminals متوقف کردن خود تخریبی برای همیشه واحساس خود شایستگی

  ۷۹,۰۰۰ تومان

  فایل صوتی Subliminals متوقف کردن خود تخریبی برای همیشه واحساس خود شایستگی
  خود تخریبی یعنی آسیب رسانی داوطلبانه به خود. گاهی اوقات انسانها کارهایی می کنند

  که به خود آسیب می رسانند در افرادی که این اختلال وجود دارد

  به دلیل عدم توانایی در کنترل و مدیریت خود، رفتار خود تخریبانه به صورت الگوی غالب دیده می شود.

  شدید ترین حالت خود تخریبی، خودکشی است ولی رفتار خود تخریبانه و خشونت علیه خود بسیار گسترده تر از خودکشی است.

  به طوری که می تواند طیف وسیعی از خود ایثار گری بیش از حد، تحمل رنج و آسیب،

  عدم مراقبت کردن و غفلت از خود شروع شده تا بریدن و صدمه جسمی به خود ادامه یابد.

  این تاکیدات قدرتمند پنهان، رفتارهای خودتخریبی شما را حذف کرده

  و ناخودآگاه شما را مجدد برای شایستگی، ارزشمندی و سزاوار چیزهای خوب بودن برنامه ریزی می کند.