یادگیری زبان فرانسوی به راحتی با استفاده ضربه دارای دو گوش

  ۱۹۹,۰۰۰ تومان

  وقتی شما در خواب به این مجموعه گوش می دهید، لغات و جملات زبان انگلیسی در ضمير ناخوداگاه شما نقش می بندد و وفتی که از خواب بیدار می شوید معنی بسیاری از این لغات را می دانید.

  امکانات:
  ضربه دارای دو گوش
  کامل Brainwave افزودنی حباب
  امواج تتا
  امواج دلتا
  فرکانس:
  تتا 8.0 هرتز
  دلتا 4.0 هرتز
  دلتا 3.0 هرتز
  آموزش پیشرفته
   خواب عمیق

  بهبود زبان

  بهبود حافظه

  ترکیبی از این سه فرکانس خاص بسیار قدرتمند است لذا در هنگام رانندگی گوش ندهید.