Tag Archives: چطور ارتعاش بالا بره

قانون مدارها چگونگی خلق یک زندگی رویایی و شگفت انگیز و تحقق اهداف و آرزوهایتان را در سال ۱۳۹۸به شمانمایان می کند

بالا بردن ارتعاش

قانون مدارها چگونگی خلق یک زندگی رویایی و تحقق اهداف و آرزوهایتان را به شمانمایان می کند

قانون مدارها یکی از قوانین طبیعی است که بر کل کائنات از بزرگترین اجسام در کهکشان ها تا کوچکترین ذرات ، در اتم ها  گرفته بر قرار است .

سیاره های منظومه شمسی را در نظر بگیرید ؛ عطارد ، زهره ، زمین ، مریخ ، مشتری ، زحل ، اورانوس و نپتون همگی در مدارخود به دور خورشید در حال گردش هستند ، ماه نیز به دور زمین روی مدار خاص خود در گردش است .

کل منظومه شمسی نیز روی مداری در کهکشان راه شیری در گردش است .

در منظومه شمسی ، شرایط محیطی در هر سیاره ای روی هر مدار با دیگران متفاوت است .

در سیاره ای که خیلی زیاد به خورشید نزدیک است ، گرمای بیش از حد حاکم است .

قانون ارتعاش

بالا بردن ارتعاش

قانون ارتعاش چرا برای من اتفاق افتاد ؟ هر شیئی موجود زنده ایست و احساسات داره و دارای ارتعاش یا فرکانسه که انها رو به خارج از خود پرتاب میکنه. یک میدان پر از انرژی ما رو احاطه کرده. این انرژی ها از ارتعاشات دریافت میشن و به طرف ما ارسال مشن. علم فیزیک کوانتوم [ادامه مطالب]