شما دقیقاً همان اشخاصی را به خود جذب میکنید که شبیه به آنها هستید

شما دقیقاً همان اشخاصی را به خود جذب میکنید که شبیه به آنها
هستید
اگر مایل هستید تا در کنار انسانهای شایسته، لایق و ارزشمند زندگی
کنید، باید خودتان دارای چنین شخصیتی باشید.
نمیدانم خودتان میلیاردر یا میلیونر هستید یا فرزند یک میلیاردر یا
میلیونر. در کدام شهر یا کشور زندگی میکنید؟ روستایی هستید؟ آمریکا
هستید یا در یکی از روستاهای آمریکا، در اروپا، آلمان یا حتی در زندان
هستید؟ رئیس جمهور هستید یا فرزند و همسر رئیس جمهور هستید؟
میخواهم صراحتاً به شما بگویم که شما به اندازه تمام انسانهایی که تا به
حال فکر میکردید، دوست داشتنی هستند و همیشه آرزوی آن را داشتید
که شبیه آنها باشید، دقیقاً به همان اندازه دوست داشتنی، محبوب و
خداوند در انتظار شماست

خواستنی هستید. شما لیاقت مهربانی، محبت، عشق و تمام صفات شایسته
را دارید.
سوالی که در اینجا مطرح است، این است که چرا شما دائماً در روابطتان
شکست میخورید؟
همیشه افراد گوناگونی وارد زندگی شما میشوند، و دقیقاً همانند اشخاص
قبلی از زندگی شما خارج میشوند.
به محض اینکه خانم یا آقایی در زندگی شما وارد میشود، با خودتان می-
گویید، این خانم یا آقا با بقیه فرق میکند، اما بعد از مدتی ، مثلاً یک هفته،
یک ماه و یا یک سال بعد، رابطه شما تمام میشود.
چرا اینگونه میشود؟
به این دلیل که شما همیشه خودتان را فردی بیارزش میدانید و دیگران
را بسیار با ارزش و جذاب.
شما همیشه بیشتر از خودتان به دیگران احترام میگذارید، در واقع
خودتان را لایق دوست داشتن نمیدانید و از درون احساس خوبی به

خودتان ندارید . در نتیجه روابط شما همواره بعد از بیست و چهار ساعت،
یک هفته یا دو هفته کم کم دچار گسستگی میشود .
بی احترامیها، بی ارزشیها شروع میشود، کسی به شما اعتماد نمیکند و
کسی شما را قبول نمیکند.
به طور مثال، شما در مکانی زندگی میکنید که در آن محله، کسی به شما
احترام نمیگذارد و برای حضور شما ارزش قائل نیستند و شما با خود می-
گویید، اگر از این محله به محلهای بهتر در قسمت شمالی شهر، نقل مکان
کنم، در آن محل، اشخاصی ثروتمند و دارای سطح اجتماعی بالاتر وجود
دارند و همه مرا مورد احترام و ارزش قرار میدهند.
شما وارد آن محله میشوید، و پس از گذشت مدتی میبینید که در این
مکان جدید نیز افراد به شما بیاحترامی میکنند. میبینید اشخاص با اینکه
ثروتمند و با فرهنگ هستند، با این وجود، شما را مورد ارزش و احترام
خاصی قرار نمیدهند. دقیقاً مشابه با همان محله و مکان اولی که در آنجا
زندگی میکردید و این روند مکرراً ادامه پیدا میکند.

روابط عاشقانه
جذابیت

با این وجود اگر میخواهید روابطتان به طور چشمگیری تغییر کند، در
هر مرحله از روابطتان که دچار مشکل هستید، فقط به آنچه در ادامه می-
خوانید، عمل کنید.
اگر در حال حاضر با خانم یا آقایی در ارتباط هستید، و در ارتباطتان
مشکل دارید )میتواند هر مشکلی باشد(، هیچ تلاشی، به هیچ عنوان نکنید
که بخواهید شخصی را به سمت خود جذب کنید.
حتی اگر شخص مورد نظر دختر رئیس جمهور یا پسر یکی از
میلیاردرترین اشخاص جهان است. تاکید میکنم به هیچ عنوان، تحت هیچ
شرایطی، هیچ تلاشی نکنید و کار خاصی انجام ندهید که شخص مورد نظر
را جذب کنید، یا متوجهاش کنید که شما آن شخص را دوست دارید. نه
تلاش فیزیکی و نه به طرق دیگر.
سعی کنید واژهها و اندیشههایی را که در ادامه بیان میشود، بازگو کنید و
آنها را عمیقاً در درون خود احساس کنید. در هر مکان و موقعیتی که
هستید، اصلاً مهم نیست. فقط و فقط این واژهها را احساس کنید. دقت
کنید اگر شما در خانوادهای هستید که همه به شما بیاحترامی میکنند، در

صورت احساس کردن حس محترم بودن و ورود این واژه به درون ذهن
ناخودآگاه شما، از آن زمان به بعد تمام افراد خانواده به شما احترام می-
گذارند.
اگر در روابطتان مشکل دارید، خودتان را حس کنید که شایسته هستید،
حس کنید که با لیاقت هستید. به چه شکل؟
خودتان را تصور کنید که مثلاً اگر آقا هستید، خانمها به سمتتان میآیند
و به شما احترام میگذارند. خیال پردازی و رویا پردازی نکنید. فقط واژهها
و تصاویر را کاملاً حس کنید.
مهم نیست که در چه مکانی هستید، اگر با خانواده هستید به اتاقی بروید،
اگر اتاق ندارید به بیرون بروید، فقط به جایی بروید که آرام باشد تا
بتوانید بخوبی تمرکز کنید و این واژهها را احساس کنید.
حس کنید که شما شایسته هستید، شایستگی را حس کنید. حس کنید که
انسانها به سمتتان میآیند و شما را مورد احترام قرار میدهند. با تاکید
میگویم، سعی کنید با تمام وجود حس کنید که قدرتمندترین اشخاص

عالم در کنار شما هستند و شما در کمال آرامش و خونسردی با آنها
صحبت میکنید.
فکر نکنید، فقط و فقط صحنه را همچون یک فیلم بر پرده سینما تصور
کنید و احساس کنید.
از اعماق وجود و با تمام تمرکز و در حالی که احساس میکنید، با خود
تکرار کنید:
من ارزشمند هستم
من شایسته و لایق هستم
من منحصر به فرد هستم
من بینظیر هستم
من جذاب هستم
من با جذبه هستم
من دوست داشتنی هستم
من محبوب هستم
خداوند در انتظار شماست

من خواستنی هستم
من ارزشمند هستم
واژهها را در صحنه تخیل خودتان احساس کنید. حس کنید تمام لحظاتی
را که اشخاص به سمتتان میآیند و شما را مورد ارزش و احترام قرار
میدهند و به شما عشق میورزند.
فقط در مکانی آرام و با تمرکز )ترجیحاً بدون حضور شخصی دیگر(،
جملات را حداقل به مدت سه روز احساس کنید.
زمانی که شما جملات و کلمات را بطور شبانه روز احساس میکنید، از روز
دوم، تمام رفتارهای شما تغییر میکند، از روز سوم، با تمام وجودتان این
کلمات را در درونتان احساس میکنید چون تمام سلولهای بدن شما
تحت قدرت ذهن شماست، و شما بدین طریق ذهنتان را برنامهریزی
میکنید. وقتی تکرار میکنید من ارزشمند هستم، این واژه به ضمیر
ناخودآگاه شما رفته و تمام رفتارهای شما و حرکات بدنی شما تغییر می-
کند.
خداوند در انتظار شماست

نه تنها تغییر میکند، بلکه به تمام عالم منتقل میشود که شما ارزشمند
هستید و از آن لحظه به بعد، چنان قدرت و حس ارزشمندی و لیاقت به
سمتتان میآید که شما به طور طبیعی دیگر تلاشی نمیکنید و مشاهده
خواهید کرد، اشخاصی که قبلا به شما بیاحترامی میکردند، به سمتتان
آمده و شما را مورد احترام و ارزش قرار میدهند. آنچنان احترام و ارزشی
به سمتتان جاری میشود که فقط دوست دارید سجده و شکرگزاری
کنید برای چنین موهبتی.
برای اینکه به این مرحله برسید لازم است شما در روزهای اول بصورت
شبانه روز این واژهها را احساس کنید. سعی کنید محیطهای ارتباط مجازی
نظیر فیس بوک، اینستاگرام و … را ترک کنید و از دوستان و خانواده
خود فاصله بگیرید که در تمرکز کامل بتوانید واژهها را احساس کنید. فقط
شما بمانید و این جملات و احساس شما. از پیگیری اموری که تمرکزتان
را بهم میزند و باعث دوری شما از حس کردن واژهها میشود فاصله
بگیرید.
پس از چند روز از احساس واژهها، تغییرات در زندگی شما رخ میدهند.
خداوند در انتظار شماست

به طور مثال شما در گذشته شخصی بودید که تلاش میکردید فردی را به
سمت خود جذب کنید و حال بعد از گذشت سه الی چهار روز از انجام
تمرینات فوق، میخواهید مجدداً شخصی را ملاقات کنید. در زمانی که
شخص به شما پیام میدهد یا تماسی برقرار میکند، تمام گذشته شما با او
در ذهن شما مرور میشود. در این زمان، شما باید جملات فوق را شرطی
کنید. بسیار مهم است، به این صورت که در تمام این مکالمه به سرعت و
مکرراً در ذهن خود بگویید من ارزشمند هستم، من دوست داشتنی هستم،
من لیاقت و شایستگی بهترینها را دارم، و در تمام این مکالمه به مدت دو
ساعت یا بیشتر، شما باید توجهتان مکرراً روی این جملات و مکالمه با
شخص مربوطه باشد.
تحت هیچ شرایطی نباید هیجان زده و شگفت زده شوید و دچار چنین
حالاتی شوید. همیشه، در چنین شرایطی که قرار است اندیشهای را شرطی
کنید، حواستان باشد که غذا خورده باشید تا انرژی کافی به همراه داشته
باشید، زیرا شما برای تکرار و مرور اندیشهها نیازمند انرژی هستید. به
هیچ عنوان اجازه ندهید جملات و افکاری در ذهنتان مرور شود، مبنی بر
خداوند در انتظار شماست

اینکه، شخص مورد نظر از شما خیلی موفقتر، ثروتمندتر و دارای ارزش
و مقام بالاتری است.
به طور قطع، چنین حسی به سراغ شما میآید که شخص مورد نظر برتری
و ارزش و شایستگی بیشتری نسبت به شما دارد، ولی شما در ذهن خود
اندیشهها و واژههای بیان شده را دائماً مرور و تکرار کنید. سعی کنید،
ملاقات را بیشتر از یک ساعت ادامه ندهید. شما در طول اولین ملاقات،
شاهد معجزه خواهید بود. شخص مورد نظر به گونهای متفاوتتر از قبل
با شما برخورد میکند و احساسش نسبت به شما بهتر میشود و به شما
احترام میگذارد.
بعد از اتمام ملاقات، و زمانی که این اندیشهها و عبارتها شرطی شدند،
این واژهها و احساس همراه آنها را رها نکنید، زیرا در این زمان، عبارت-
ها شرطی شدهاند و شما باید عبارات شرطی را حمایت کنید.
بعد از گذشت پانزده الی بیست روز تکرار و احساس این واژهها، روند
خیلی عادی میشود و دیگر نیازی نیست حواستان باشد، در واقع جملات
وارد ضمیر ناخودآگاه شما شده است.

اما یادتان باشد که هیجان زده نشوید، زیرا شما به مدت بیست، سی، الی
چهل سال شخصیتی داشتید که مربوط به قبل از تکرار و حس کردن واژه-
ها بوده است. بعد از گذشت سالهای سال، تبدیل شدن به شخصی با
ارزش و محترم، و حمایت کردن این شخصیت جدید، نیازمند هوشمندی
و حواس جمع برای تغییر است.
اگر شما با اراده راسخ، سعی در تغییر شخصیت خود داشته باشید ، قاطعانه
به شما میگویم روابط جدیدی را تجربه خواهید کرد و تا همیشه از این
روابط لذت خواهید برد.

برای دریافت سابلیمنال روابط عاشقانه کلیک کن 

برنامه نویسی ذهن برای یک رابطه کامل و سابلیمینال ترکیبی عشق و روابط عاشقانه

ادامه مقاله

نمونه مشخصی از ارتباطات و روابط عاشقانه ۲۰۲۰