علم ثروتمند شدن طبق اموزهای والاس وتلز

‫حق ثروتمند بودن‬

‫در مدح فقر هر چقدر هم مدیحه سرایی شود این حقیقت همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند که داشتن‬
‫یک زندگی کامل و توأم با موفقیت بدون کسب ثروت امکانپذیر نیست.‪.‬هیچ انسانی بدون در اختیار داشتن‬‫پول فراوان نمیتواند به باالترین درجهی رشد روحی و یا شکوفایی استعدادهای خود برسد‪.‬‬

‫انسان برای رشد روحی و شکوفایی استعدادهایش به امکاناتی نیاز دارد که بدون پول نمیتواند آنها را تهیه‬
‫کند‪ .‬جامعهی انسانی طوری سازماندهی شده است که مالکیت و استفاده از این امکانات صرفا از طریق‬
‫پول ممکن است‪ .‬لذا علم ثروت اندوزی را میتوان پایه و اساس تمامی پیشرفتهای بشری دانست ‪.‬‬
‫هدف از زندگی‪ ،‬رشد و بالندگی است و حق هر موجود زنده ای است که قابلیتهای خود را تا حد امکان رشد‬
‫دهد‪ .‬حق حیات در انسان به این معنا است که او حق دارد از تمامی امکانات ممکن بهطور آزادانه و نامحدود‬
‫در جهت رشد و بالندگی جسمی‪ ،‬روحی و ذهنی استفاده کند یا به بیاندیگر او حق دارد که ثروتمند باشد‪.‬‬
‫مفهوم ثروت در این کتاب یک مفهوم استعاری نیست ‪.‬‬
‫معنی واقعی ثروتمند بودن قناعت به کمی نیست‪ .‬هرکس که بتواند از امکانات بیشتری استفاده کند و لذت‬
‫ببرد نباید به کم قانع باشد‪ .‬هدف از خلق طبیعت‪ ،‬شکوفایی و بالندگی و رشد حیات است و هر انسانی باید‬
‫بتواند هر آنچه را که به قدرت شکوه‪ ،‬زیبایی و زندگی پربار و غنی مربوط میشود در اختیار داشته باشد و‬
‫قناعت به کمتر از آن گناه است ‪.‬‬
‫ثروتمند کسی است که تمامی امکانات الزم را برای یک زندگی پربار در دست دارد‪ .‬هیچ انسانی نمیتواند‬
‫بدون پول فراوان‪ ،‬تمامی نیازهای خود را بر آورده سازد‪ .‬امروزه زندگی بسیار پیشرفته و پیچیده شده است‬
‫و هر زن و مرد معمولی برای رسیدن به خواستههای خود به ثروت زیادی نیاز دارد‪ .‬گرایش و میل ذاتی هر‬
‫انسان‪ ،‬تبدیلشدن به آن چیزی است که قابلیتهای آن در درون وی به امانت نهاده شده است‪ .‬ما باید‬
‫بپذیریم که خواهان آن بودنی هستیم که میتوانیم باشیم ‪.‬‬

‫معنای موفقیت در زندگی این است که همان چیزی شویم که میتوانیم و میخواهیم‪.‬‬
‫و این کار را میتوانیم با استفاده از امکاناتی انجام داد که ثروت امکان خریداری آنها را به ما میدهد‪ .‬درک‬
‫و شناخت علم ثروتاندوزی از ضروریترین دانشها است‪ .‬هیچ اشکالی ندارد اگر که بخواهید ثروتمند‬
‫شوید‪ .‬تمایل به ثروت در واقع گرایش به زندگی غنیتر‪ ،‬پربارتر و سرشارتر است که این میل قابل تحسین و‬
‫ستایش است‪.‬‬
‫انسانی که فاقد یک زندگی پربار است انسانی غیرطبیعی است‪ .‬کسی که نخواهد در جهت رسیدن به‬
‫خواستهی خود پول کافی در دست داشته باشد غیرطبیعی است‪.‬‬
‫انسان با سه انگیزه و هدف زندگی میکند‪ .‬ما برای جسم‪ ،‬ذهن و روح خود زندگی میکنیم‪ .‬هیچکدام از‬
‫موارد فوق بر دیگری برتر یا مقدستر نیستند‪ .‬همگی به یک اندازه مطلوب هستند وحیات پربار در هر کدام‬
‫از سه عرصهی جسم‪ ،‬روح و ذهن در گرو تجلی پربار آن دو عرصه ی دیگر است‪.‬‬
‫درست و شرافتمندانه نیست صرفا در خدمت روح زندگی کرد و جسم و ذهن را به کناری گذاشت‪ .‬زندگی‬
‫کردن در خدمت ذهن و نادیده گرفتن نیازهای جسمی و روحی نیز خطا است‪ .‬همگی با پیامدهای‬
‫نفرت انگیز حیات صرفا جسمانی و انکار نیازهای روحانی و ذهنی آشنا هستیم‪.‬‬
‫حیات واقعی به معنای تجلی کامل آن چیزهایی است که انسان بتواند با استفاده از جسم‪ ،‬ذهن و روح خود‬
‫به عرصه برساند‪.‬هیچ انسان پیش از آنکه جسما ش در تمامی کارکردهای خود به کمال نرسیده باشد به‬
‫سعادت واقعی و رضایت نمیرسد‪.‬‬

‫همین مطلب درباره ی روح و ذهن هم صادق است‪ .‬در جاییکه احتمال به ظهور نرسیده ای وجود دارد و یا‬
‫بالقوهای بالفعل نشده است‪ ،‬میل ارضاء نشدهای وجود خواهد داشت و این میل همان احتمالی است که‬
‫میخواهد متجلی شود و یا بالقوهای است که در طلب به فعلیت درآمدن است‪.‬‬
‫انسان نمیتواند بدون غذای مناسب و لباس راحت و سرپناه گرم و رهایی از رنج و زحمت طاقت فرسای کار‬
‫جسمی حیات کاملی را تجربه کند‪ .‬استراحت و تفریح در یک حیات کامل جسمی ضروری است‪ .‬انسان‬
‫نمیتواند بدون کتاب و زمانی کافی برای مطالعه و داشتن فرصت سفر و همچنین داشتن دوستانی که از‬
‫لحاظ عقلی او را رشد دهند‪ ،‬یک حیات کامل ذهنی را تجربه کند‪.‬‬

‫برا ی یک حیات کامل ذهنی باید تفریحات عقلی در اختیار داشت‪ .‬باید بتوان آثار هنری زیبا را در اطراف‬
‫دید و آنها را ستود‪ .‬حیات روحی کامل‪ ،‬نیازمند عشق ورزی است و فقر مانع از تجلی عشق میشود‪.‬‬
‫باالترین درجهی سعادت روحی در انسان زمانی است که بتواند هدیه ای را به عزیزانش تقدیم کند‪.‬‬
‫عالیترین و طبیعی ترین تجلی عشق در بخشش است ‪ .‬انسانی که نتواند هدیهای را ببخشد نمیتواند نقش‬
‫خود را به عنوان همسر و پدر یک شهروند و یا یک انسان به درستی ایفا کند‪.‬‬
‫در استفاده از امکانات مادی است که انسان حیات کامل جسمانی را درک میکند‪ .‬ذهن خود را پرورش‬
‫میدهد و روح خود را میگشاید‪ .‬بنابراین ضروری است که انسان ثروتمند باشد‪ .‬ثروتمند بودن حق مسلم‬
‫شماست و هیچ زن و مرد طبیعی نمیتواند به غیر از این فکر کند ‪ .‬کامل حق دارید که توجه کامل خود را‬
‫به علم ثروتاندوزی معطوف کنید‪ .‬زیرا که شرافتمندانه ترین و ضروریترین دانشهاست‪ .‬اگر از مطالعه ی‬
‫این دانش سرباز زنید‪ ،‬در وظیفه ای که نسبت به خود و بشریت و حتی خدا دارید کوتاهی کرده اید‪ .‬زیرا‬
‫بزرگترین خدمتی که میتوانید به بشریت کنید این است که بهره ی لازم را از وجود خود ببرید‪.‬‬

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نه − هشت =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.