هفت چاکراها، هفت راش خدا، هفت قصه، هفت گناه، گناه، هفت گناه، هفت گراس 

هفت چاکراها، هفت راش خدا، هفت قصه، هفت گناه، گناه، هفت گناه، هفت گراس

صعود روح نیاز به تمیز کردن و فعال کردن ۷ چاکراهای اصلی فیزیکی سیستم های انرژی انسانی ما دارد.

هر چاکرا یکی از رنگهای ۷ پرتو خداوند است که به طور مستقیم بر ۷ ارگان اصلی بدن انسان تاثیر می گذارد.

هفت چاکراهای فیزیکی نیز به یکی از ۷ داگلاس و ۷ عارضه انسانی انسانی مربوط می شود

که باید فراتر از آن و به ۷ فضیلت تبدیل شوند تا روح القدس / مسیح خود بتواند به طور کامل در بدن ما جاسازی شود.

این فرایند آوردن آسمان های خود (حالت های روحانی / آگاهی خداوند) در اینجا بر روی زمین (به بدن های فیزیکی ما) ما نمی توانیم “لباس های خود را بر روی لباس قرار دهیم” یا بدن های نور ما را فعال کنیم تا زمانی که تاریکی ما را تبدیل نکرده ایم به طلا – که روند کیمیاگری روح است که در آن ما خود را از عقل منفی و رفتارهای سفت و سخت انسان ما که در alignment با نور و اراده خدا نیست. هنگامی که تصفیه روح مناسب رخ می دهد و روح القدس / روح القدس / مسیح خود قادر به ادغام و تبدیل شدن به یک با بدن فیزیکی ما دریافت “هدایای روح القدس” و یا ۷ آرزوها.

بر اساس سطح نور ما و تمایل به انجام خیر در جهان، سطح آگاهی ما و رابطه ما با خالق همه چیز را منعکس خواهد کرد. هر چاکرا یک پورتال یا دروازه ای برای آگاهی بیشتر ما است. از طریق عمل معنوی مراسم، نماز، ابتکارات، مدیتیشن و اقدامات پر از نور در جهان – هر یک از ما دارای پتانسیل ۷ مهر و موم / حجاب بلوک آمنیزی / پر انرژی است که بر روی سیستم های چاکرا قرار گرفته است که باید برداشته شوند – در زمان دقیق الهی – توسط یکی از ۷ archangels که مانع از ۷ چاکراه ما می شود. هنگامی که یک روح از اراده آزاد خود برای مقابله با خدا (که بدان معنی است که روح باید با خود روبرو شود) و تصفیه مناسب کافی روح است، ۷ ارگنگل ۷ ترومپت و انرژی خالق خفته را که در چاکرا ریشه (کاندالینی) فعال خواهد شد تا رقابت کردن ستون فقرات فعال و متحد کردن سیستم تقسیم chakra یک بار به یک حالت ecstastic از همبستگی، سعادت الهی، روشنایی و تجربه مستقیم از SELF به عنوان خالق خدا / الهه. هنگامی که این اتفاق می افتد، روح و نفس انسان تبدیل به “روحانی” می شود – پر از نور و فضل خدا برای تقویت و کمک به روح در مسیر روح صاف و تسلط بر خود باقی می ماند. نور عظیم که بدن روح هنگام فعال شدن کندالینی دریافت می کند، تمام چیزهایی را که در روح پایین وجود دارد و هنوز هم باید فراتر از بدن و شفا باشد، روشن می کند. با این حال – پس از فعال شدن کاندالینی – روح با اراده الهی تزریق خواهد شد، توانایی و روشن شدن آن با حس عمیق تر ارتباط در طول سفر خود را به عنوان آن را در حال تکامل به دولت های حتی بیشتر از قبل بود. انسانی انسانی نمی تواند به طور کامل فراتر رود تا زمانی که نور و فضل خدا را از طریق فعال شدن کاندالینی بدست آورد – که از بین می رود حجاب آمنیازی که کور روح را از “دیدن” چیزهایی که در بدن ناخودآگاه / روح است و آن را به تفریح ​​منفی متصل می کند بارها و بارها که روح را از تکامل به شیوه های عاشقانه جدیدتر می سازد. “برای یک بار ما کور بودیم، اما حالا ببینیم”.

برای اینکه فعال شدن کندالینی رخ دهد – بنابراین ما می توانیم روحانیون / ارواح مقدس / کلیساهای مسیح را به بدنهای فیزیکی ما برسانیم – آزادی آزاد انسان باید تمایل بیشتری برای بالا بردن طبیعت حیوانی خود پایین بیابد. در پیدایش ۱:۲۶ وقتی که می گوید “انسان بر حیوانات سلطنت می کند”، این نمادین است که برای تسلط بر گرایش های بسیار کم خود، گرایش های حیوانی به نماد است. هنگامی که یک انسان دیگر دلشوره خود را به خاطر ترس از تاریکی به جهان به خود جذب نمیکند و واقعا خواسته است که با حقیقت LIGHT هماهنگ شود، روح فراز قیام خود را از آن به پایین پایین میآورد / چاکراهای انسانی پایین تر روح مسئولیت وزن و بارهای صلیب خود را می پذیرد – اعوجاج ها، بلوک های پر انرژی (حجاب) و دروغ های مارپنتین (باورهای تحریف شده) موجود در سیستم های چاکرای بدن انسان / صلیب انسان که به ستون فقرات یا مرکز ستون نور به منظور خودسازگاری و بازگشت به حقیقت ما – ما باید فرایند کیمیاگری روح را با درک اینکه چگونه ۷ چاکراها / ۷ عقل / ۷ عقل / ۷ فضیلت کار می کنند، می توانیم به ۷ فضل اعطا کنیم بر ما به عنوان “هدایای روح القدس” به ما برای تعهد و تعهد ما نسبت به ادغام و گسترش LIGHT درون ما بازگردانده شده است.

ریشه چاکرا : با رگی RUBY Archangel Uriel واکنش نشان می دهد. شما می توانید با اوریل تماس بگیرید وقتی که شما نیاز به تحقق فضیلت DILIGENCE دارید. شیطان چاکرا ریشه ترس است ترس ما را از ایجاد و اقدام در زندگی ما متوقف می کند، که خود را به عنوان معاون SLOTH نشان می دهد. اوریل می تواند به ما در ایجاد اعتماد و ایمان کمک کند تا ما بتوانیم در خودمان باهوش و صلح آمیز باشیم و به ما کمک کنیم تا روابط قوی با روحهای بالاتر ما برقرار کنیم که با احساسات و احساسات بدنی در بدن فیزیکی صحبت می کنند. اگر ما به بدن فیزیکی ما متصل هستیم، ما نیز از هدایت شهودی از روحهای بالاتر مانده ایم. باقی ماندنی – به طور کامل در اینجا و حال حاضر – به ما کمک می کند تا بر ترس های ما غلبه کند و در روند صعود ما باقی بماند و صلح آمیز باشد.

چاکرا ساکارا : با ریت سفید سفید ارکابان گابریل واکنش نشان می دهد. شما می توانید با گابریل تماس بگیرید وقتی که شما نیاز به کمک دارید تا تصمیماتتان را با خلوص روح بالاتر و بالاتر از تحریف های خواسته های انسانی تنظیم کنید. این فضیلت TEMPERANCE یا اعتدال است. ما همه خواسته ها و خواسته ها را داریم که انرژی اضافی را فراخوانی می کنند تا به ما کمک کنند تا خلوص نیازهای روحی ما را آشکار و در حالیکه ما در تجسم فیزیکی هستیم، با این حال، شیطان چاکرا ساکرا GREED است. اگر ما نگران نباشیم، نفس ما به ما نیاز دارد و نیازهای روحی واقعی را حتی در هزینه سلامتی و سلامتی ما متمرکز می کند. نفس هرگز راضی نیست، آن را به طور مداوم خواسته های بیشتر – و بیشتر “مسائل” ما مسئولیت بیشتر و سخت تر ما باید برای کار به نگه داشتن ظاهر غلط از Egos ما.

Plexus Solar : با RED GOLDEN OF Archangel Raphael مخالف است. شما می توانید از رافائل هنگامی که شما نیاز دارید که خود را از معاون WRATH / ANGER شفا دهید و فضیلت PATIENCE را آشکار کنید. به طور معمول، هنگامی که ما سعی می کنیم قدرت را بر دیگری تحمیل کنیم یا خیر، تلاش می کنیم تا قدرت خود را بر ما تحمیل کنیم، خشم رخ می دهد. این اتفاق می افتد به این دلیل که انسان از هدایت روحهای بالاتر خود زندگی نمی کند و یا نمی خواهد مسئولیت زندگی خود را بپذیرد و یا اراده آزاد خود را برای انتخاب مناسب برای آنها احترام بگذارد. در عوض، ما همه چیز را خارج از خودمان طرح میکنیم و ما در تلاشهایمان برای از بین بردن روحهای دیگر از آنها، از خودمان شروع میکنیم، بنابراین ما میتوانیم احساس کنیم که در کنترل خودمان از دیگران، کنترل خودمان را داریم. این در چاکرای پیروزی خورشید است که در آن منافذ های انرژی منفی رخ می دهد به عنوان انسان به شدت به یکدیگر سر و صدا تلاش برای به دست آوردن کنترل و قدرت بیش از دیگران است. وقتی ما میخواهیم درس زندگی با دیگران را دستکاری، کنترل، شرمساری، تحقیر و یا حتی برداشتن کنیم، ما به جای اینکه از زندگی خودمان و چیزهایی که در درون ماست و قدرت «تغییر» آن را داشته ایم، وسواس زندگی دیگران شویم. فضیلت PATIENCE بسیار آسان تر از زمانی است که ما در زندگی و رفتارهای خود متمرکز هستیم تا بتوانیم در روشنایی انرژی مثبت، انرژی پر انرژی و نه انرژی منفی – که با عدم تحمل، خشم ، خشم، فریب و کنترل.

از تمام چاکراها، چاکرای پیروزی خورشید چاکرا است که اکثر روحهای صعودی را از توانایی کامل انرژی کاندالینیشان تا چاکرای تاج خود که در آن فاجعه به وجود می آید جلوگیری می کند. روحانیون، طرفداران مذهبی، گیاهخواران، کارگران سبک، علاقه مندان یوگا، عجایب جدید، کانالرها، روانشناسان، شفا دهنده ها و غیره اغلب با شیوه های جدید زندگی خود وسواس می شوند و آنها می خواهند همه چیز را بخورند، فکر کنند، رفتار کنند و مانند آنها زندگی کنند. به جای اینکه INSPIRING – یک مثال برای دیگران برای پیگیری – بسیاری از سقوط به تله های Egos از سلطه و کنترل است. وقتی دیگران در یک سیستم اعتقادی مختلف یا جدول زمانی الهی برای گسترش نفس، این روحانیان ظاهرا “روشنگر” خود را بالاتر از دیگران قرار می دهند و از رفتارهای بسیار سایه ای، دستکاری، رفتار خودجو استفاده می کنند تا بی احترامی کردن، شرم کردن و قضاوت در مورد دیگران را تحمل کنند. این مردم را در آگاهی دوگانگی نگه می دارد جایی که آنها می خواهند با دیگران دوئل داشته باشند، که فقط خشم و خشم بیشتری را به وجود می آورد، زیرا انسان ها همچنان با دیگران ارتباط برقرار می کنند، به نحوی که دیگران از خدای خود استفاده می کنند و حق استفاده از اراده آزاد خود را دارند احساس برای سفر روح خود مناسب است پیوستن به نتیجه همیشه منجر به خشم، نیاز به کنترل و ناامیدی می شود. متأسفانه این نیاز به کنترل دیگران دارد – یا نیاز ما به اجازه دیگران به ما کنترل است، بنابراین ما مجبور نیستیم که برای خودمان تصمیم بگیریم – یک چرخه انرژی پرتقال در چاکرای خورشیدی ما ایجاد می کند که انرژی های کاندالینی ما را قادر می سازد تا به قلب ما برسند چاکراها که در آن تکامل معنوی پیوسته می تواند در نهایت منجر به یک وضعیت درست در جهت روشن شدن آن شود، جایی که هر سلول در بدن ما با نور الهی از روحهای بالاتر ما فعال می شود.

چاکرا قلب : با RINK PINK از Archangel Chamuel واکنش نشان می دهد. هنگامی که شما نیاز به فضیلت CHASTITY دارید، می توانید با نام Chamuel تماس بگیرید. شیطان چاکرای قلب LUST است. شهوت یک نوع دلبستگی و میل شدید به چیزی است که اتفاق می افتد بنابراین نیازهای عاطفی منفی می تواند به صورت مصنوعی انجام شود. شهوت، نیاز انسانی است که با رفتار منفی که به نفع فوری و حس لذت است که درد درونی ما را برطرف می کند، غلبه بر آن را نادیده بگیریم. این درد درونی پر از احساسات و احساسات بی رویه، چاکرای قلب را از دریافت و دریافت عشق محروم می کند – عشق از خود، عشق به بدن، عشق به بشریت، عشق به طبیعت، عشق زندگی و عشق به خدا. هنگامی که ما در داخل سپر های حفاظت قرار می گیریم و به آن پاسخ می دهیم، ما قلب هایمان را قرار داده ایم و به ریشهی درد ذخیره شده ما رسیده ایم و به خودت احترام می گذاریم، خود عشق و تمایل به هنر عفت و تمسخر از آن چیزها این واقعا عالی ترین خدمت ما نیست هنگامی که ما واقعا دوست داریم و به خود احترام می گذاریم، پس از آن قادر خواهیم بود که واقعا دوست داشته باشیم و به دیگران احترام بگذاریم. منبع عشق ما معتبر، قدرتمند و با روح است – آن را انگلی، نیازمندان، دستکاری، خواستار و یا مشروط نخواهد بود.

چاکرا گلو : با RAY PALE BLUE از Archangel Zadkiel رونوشت می شود. هنگام خواندن زیارت و فضیلت خیر یا هدیه، به زادخیل گوش فرا دهید. هدیه نهایی برای دادن – بخشش، عشق، احترام و تمایل به احترام اراده آزاد است. برای دادن این فضایل به دیگران لازم است ابتدا آنها را به خودمان اختصاص دهیم؛ زیرا ما واقعا نمی توانیم به آنچه که برای خودمان نشان نداده ایم، به دیگری بدهیم. شیطان و ناحیه چاکرای گلو، GLUTTONY است. انسانی انسانی منفعل است – آن بیش از حد است و اشتها را برای بیشتر، بیشتر و بیشتر اشتباه می کند. انس وعده یخ زده است و انتظار دارد که دیگران انتظارات خود را بدون نیاز به چیزی به ارمغان بیاورند. نفس منفی فاقد احترام و تعادل مبادله انرژی برابر در قالب دادن و دریافت است – هرگز احساس نمی کند که باید عقب نشینی کند – به سادگی بیشتر برای خودش حتی وقتی که به هزینه دیگران است، بیشتر می خواهد. این رفتار اغلب زمان منجر به انتقاد شدید، قضاوت، کلمات نادان و اقداماتی است که باعث اختلال در عملکرد فوق العاده و آسیب رساندن به سیاره ما می شود.

چشم چهره معنویت : با BLUE INDIGO RAY از Archangel مایکل. هنگامیکه می خواهید فضیلت کودکی یا خیرخواهانه را آشکار کنید، به Archangel Michael مراجعه کنید. چاکرا چشم معنوی با انرژی “دید روشن” واکنش نشان می دهد و به این معنی است که شما دیگر در مورد رفتارهای سایه ای خود یا رفتارهای سایه ای دیگران انکار نمی کنید. شیطان چاکرا چشم معنوی انکار است؛ به خصوص در مورد خود و منفی در داخل. این نواقص زمانی که به صورت غیرقابل حل باقی می ماند احساسات مضرانه ای را به همراه دارد که منجر به نگرانی از ENVY نسبت به دیگران می شود. از آنجا که ما نمی خواهیم احساسات منفی و الگوهای رفتاری خود را بهبود ببخشیم، ما در مورد خودمان احساس خوبی نداریم، بنابراین دیگران را حس می کنیم که مثبت به آنها می رسد. از آنجایی که ما بسیاری از ماسک های دروغین را برای پوشش دادن ناامنی عمیق، ترس، اعتیاد و منفی خود در داخل ایجاد کرده ایم، ما نمی توانیم به راستی برای موفقیت شخص دیگری خوشحال باشیم. حسادت سرکوب شده و عدم توانایی خودمان، خود عشق و تمایل به زندگی یک زندگی معتبر منجر به تحریف و اغلب حملات منفی روحی نسبت به دیگر موجودات می شود که منجر به چرخه ی ضعیفی از اشکال انرژی منفی که ما را جذب می کند، زیرا ما در مورد انکار پیش بینی های انرژی منفی خود نسبت به دیگران. Archangel Michael یک منبع حفاظت برای کسانی است که در حال کار بر روی انرژی LIGHT – که خیرخواه، دوست داشتنی، مهربان و مهربان است. اگر ما بخواهیم به حمایت معنوی دست یابیم، باید اطمینان حاصل کنیم که از انرژی ما فقط برای خیر استفاده می کنیم. اگر ما در منفی وجود داشته باشیم، پس باید به آن رسیدگی کنیم، در غیر این صورت ما برای دخالت پر انرژی از منابع خارجی که به ما درسهای فراوانی برای ما آموزش می دهد، باز خواهیم گشت.

طاووس تاج : با VIOLET RAY Jophiel مخالف است. هنگامی که میخواهید فضیلت جسمانی و احترام را آشکار سازید، به Archangel Jophiel مراجعه کنید. شیطان چاکرای تاج منحصر به فرد PRIDE من است. ایگو نیاز به احساس مهم دارد و این کار را با برداشتن قدرت مردم انجام می دهد. نفس به اراده آزادی احترام نمی گذارد – در واقع، روح را به فکر کردن هدایت هایی که دریافت می کند، از خود بالاتر می برد. هدایت Egoic همیشه کنترل، تکراری، با صدای بلند و خواستار است – آن باعث ایجاد ذهنیت بسیار متفاوتی می شود که موجب تداخل استاتیک در روح می شود و مسدود کردن روح از دستیابی به احساسات عاطفی ملموس و عاشقانه خود از خود بالاتر است. نفس عاطفی و ناسازگار است و ما را بت پرستی از چیزهای مادی پرستش می کند تا ما را از خودمان روحانی جدا سازد که در ابعاد ارتعاشی بالاتری در زمینه های انرژی ما قرار دارد. به منظور باز کردن چاکرای تاج، ما باید بر روی تمام ۷ چاکراها و تمام ۷ فضایل (فروتنی، مهربانی، خیرخواهی، عفت، صبر، آرامش و سرسختی) کار کنیم، بنابراین می توانیم ۷ گناه (غرور، حسادت، شادابی، شهوت، خشم، حرص و طمع، خستگی) که به تحقق بشریت از دستیابی به بالاترین توانایی هایشان به عنوان موجودات خداوند در اینجا بر روی زمین ادامه می دهند.

صعود روح الزاما ما را به اعماق ذات ناخودآگاه سحرآمیز ما می اندازیم. این به صداقت و هوشیاری خود وحشیانه نیاز خواهد داشت. ما نیازی به فکر کردن و فهمیدن همه چیز نداریم اما ما باید تمایل داشته باشیم تا احساساتمان را در درون خودمان پرورش دهیم. چقدر احساس می کنیم؟ اگر ما شروع به احساس انرژی منفی و افکار منفی کنیم، باید خودمان را بسیار مورد توجه قرار دهیم و اینکه چگونه احساس می کنیم – چه چیزی در درون خودمان اتفاق می افتد؟ هنگامی که ما انرژی های منفی را با “احساس کردن آنها به طوری که می توانیم آنها را آزاد کنیم” – و واکنش نشان دادن به آنها را با طراحی آنها بر روی دیگران و یا اعمال درد به دیگران – ما الگویی کرمی که در سیستم های چاکرا ما نگهداری می شود را آزاد می کنیم می تواند به فضیلت تبدیل شود. در نهایت، انرژی هایمان را به این ترتیب به دست می آوریم که ۷ Archangels 7 ترومپت (چاکراها) را صدا می کنند که اجازه می دهد هدیه های الهیات مقدس ما، که در اکتاو بالاتر در زمینه های انرژی ما زندگی می کنند، به ما داده شود که در آن ما ۷ آرامش را دریافت کنید: خرد، درک، مشاوره، دانش، استعداد، تقدیس، تعجب و ترس از خداوند.

ROOT : Ruby Red Ray / Archangel Uriel / معاون: Slothfulness / فضیلت: Diligence / Grace: تقدیر یا تقوا

SACRAL : خالص سفید ری / Archangel گابریل / معاون: حرص و آز / محبت: دموکراسی / گریس: دانش

SOLLE PLEXUS : Golden Ray / Archangel Raphael / Vice: Wrath / Virtue: Patience / Grace: Wisdom

قلب CHAKRA: Pink ری / Archangel Chamuel / معاون: شهوت / فضیلت: عفت / گریس: استعداد یا شجاعت

گرسنگی چاکرا: رنگ آبی ری / Archangel Zadkiel / معاون: لکنت / فضیلت: خیریه / گریس: مشاور

چشمهای درخشان چاکرا: آبی ایگیمو ری / فرشته مایکل مایکل / معاون: حسادت / فضیلت: مهربانی / فضل: درک یا شناخت

کریس چاکرا: ریو بنفش / Archangel Jophiel / معاون: غرور / فضیلت: شهادت / غرور: تعجب و افتخار از خداوند

(مکاشفه ۵: ۱) “سپس در دست راست کسی که روی تخت نشسته بود، یک اسکرول نوشته شده در جلو و عقب و با هفت مهر مهر و موم شده بود.”

(Revelations 5: 6) “و من دیدم، و در میان تخت سلطنت و چهار موجودات زنده و در میان بزرگان، بره ایستاده بود، همانطور که کشته شده بود، دارای هفت شاخ و هفت چشم، که هفت ارواح خداوند به تمام زمین فرستاده شده است. ”

(Revelations 6) “و من دیدم که بره یکی از هفت مهر را باز کرد و من یکی از چهار موجودات زنده را شنیدم، همانطور که صدای رعد و برق بود، گفت: بیا و ببین”.

(آیات ۸: ۵) “سپس هفت فرشته که هفت تار را داشتند آماده بودند تا آنها را صدا کنند”.

(اشعیا ۱۱: ۲) “روح خداوند بر او باد – روح حکمت و فهم، روح مشاوره و قدرت، روح دانش و ترس از خداوند”

در طول این زمان بسیار مهم بر روی زمین، بشریت به سمت صعود دعوت شده است. از ما خواسته شده است تا از خواب ما بیدار شود و زخم هایی را که درون ما ایجاد می کند از طریق منفیات ما آشکار سازد. روح صعود باید آگاهی قربانی خود را آزاد کند و به وسیلۀ گزینه های جدید و پر نور تر برای خودش بسوی توانمند سازی خود حرکت کند. آنچه که یک بار به عنوان درس تاریک و درس یادگیری کرمی به ما خدمت کرد، دیگر به ما خدمت نمی کند. وقت آن رسیده است که نور ما را بخواند و آن را با عملکردها، رفتارها، انتخاب ها و جهت های انرژی ما به موجودات فیزیکی ما بسپاریم. چیزی که ما سرکوب کرده ایم و سعی در اجتناب از … همه اسرار کوچک ما به جلو به عنوان نور از آگاهی بیشتر از ما به چشم می خورد. ما نمی توانیم از تحریفات درون فرار کنیم – ما با آنها مواجه هستیم. ما در زمان آشکارسازی، آرماگدون، آخرالزمان هستیم – هفت مهر و موم در چاکراهای ما برداشته شده است، بنابراین ما می توانیم خودمان را به وضوح ببینیم. در نهایت، ۷ Archangels که مانع سیستم های چاکرا ما شده اند – در حالی که ما بازی فراموشی / دوگانگی / درام ۳D / 7 نکته های انسانی را بازی کردیم – ۷ ترومپت را صدا می کنیم، بنابراین هفت چاکرا که در فرکانس ارتعاشی افزایش یافته است می توانند مقاومت در برابر انرژی های ارتعاشی بسیار بالای خود روحانی ما را با موجودات فیزیکی ما ادغام کنیم. هر انسانی بر روی زمین، که انتخاب می کند، در زمان الهی کامل خود، روحانی است. این می تواند یک جهنم از تجربه ای است که در آن ما بر روی شیاطین داخلی ما قرار می گیریم یا می توانیم به بهشت ​​به آگاهی بالاتر از آگاهی ما بپردازیم

برای دانلود  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو × 5 =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.