چرا تغییر نمی‌کنیم؟ ۲۰۲۲

چرا تغییر نمی‌کنیم؟
وقتی با گذشته خود زندگی می‌کنیم چگونه ممکن است تغییر کنیم؟
وقتی خاطرات تلخ گذشته، باورهای گذشته، عقده‌های گذشته، آرزوهای گذشته، تعصب‌های گذشته، تقدس های گذشته، آتوریته های گذشته، زشتی‌ها و زیبایی‌های گذشته، بد و خوب گذشته، هویت های گذشته، خودشیفتگی های گذشته و بسیاری چیزهای دیگر با ماست، در ذهن است، با ذهن یکی شده است، چگونه می‌خواهیم تغییر کنیم؟

با آرزو که نمی‌توان تغییرکرد!!! آرزوهای ما حاصل سرخوردگی‌ها و ناکامی‌های ما هستند. برای چند لحظه آنچه در ذهن خودتان می‌گذرد را مرور کنید. شما کجا هستید؟ چه می‌خواهید؟ آیا می‌توانید برنامه‌های گذشته خود را رها کنید؟
دست از جاه‌طلبی های خود بردارید؟ دست از دشمنی‌ها و دوستیهای خود که ریشه در ذهن شرطی شما دارد، بردارید. تمییز بشوید. پاک بشوید.
آیا می‌توانید زندگی را بدون معنا مشاهده کنید؟
یا دنبال معنا بخشیدن به زندگی خود بر حسب نسخه این و آن و یا سرخوردگی‌ها و ناکامی‌ها و یا جاه‌طلبی ها و خودمحوری های خویش هستید؟

آیا می‌توانید وقتی بودا را دیدید خنثی از کنارش عبور کنید؟ آیا می‌توانید همین رفتار را با بوداهای گذشته و آینده داشته باشید؟ نه از سر بغض و کینه و نفرت؟! از سر آگاهی و معرفت!
ابتدا باید گذشته را با تمام محتویاتش به خاک بسپاریم، می‌توانیم؟
می‌توانیم را از کی می‌پرسیم؟ از ذهنی که خود همان عناصری است که نام بردیم!!! جاه‌طلبی ها، خواستنها، شدن ها، رسیدن ها، دشمنی‌ها و دوستی ها، باورها و آرزوها و نظایر اینها. رشته‌های فکر خود را دنبال کنید تا ببینید که و چه هستید!!!
شما وقتی تغییر می‌کنید که همه آنچه در ذهن هست را زمین بگذارید، به خاک بسپارید. می‌توانید؟ تا وقتی من یا ایگو هست، وابستگی ها هم هست. هم هویتی ها هم هست. تعصب‌ها هم هست. خودباختگی ها هم هست. آتوریته ها هم هست. این کلاف سر در گم در ذهن هست. تا وقتی آنها با ماست (ما کی هستیم؟) و از آنها خلاص نشده‌ایم، تغییر بی‌معناست!!! تحول بی‌معناست!!! فقط دور خود می‌چرخیم!!! این و آن را مقصر می‌دانیم!!! باورهای فلسفی این و آن را از نو مرور می‌کنیم! دنبال نسخه می‌گردیم که از این روان‌شناس یا آن روانکاو و یا این فیلسوف یا آن فیلسوف بگیریم!!! بیهوده گردیهای بی‌پایان و بی‌سرانجام. در نهایت با ناکامی هم می‌میریم!!!
نقطه آغاز و پایان دگرگونی، با آگاهی و هوشیاری شروع می‌شود و همانجا هم تمام می‌شود. دیگر خطی از گذشته در ذهن نیست.
شاد و تندرست و پاینده باشید.

💯قدرتمندترین روش برای تجسم و تغییر باورها دیدن فیلم های ذهنی ونیزان است برای دسترسی به این نوع فایل ها روی لینک زیر کلیک کنید.

https://vanizan.com/visual/

❤️💜سابلیمینال سریع ترین و اسانترین راه نفوذ به ضمیر ناخوداگاه
☘️سایت ونیزان مرجع تخصصی تولید سابلیمینال ترکیبی فارسی در دنیا
‌ کانال.

┏━━━🍃🍂━━━┓
🆔 https://t.me/joinchat/AAAAADygR-0WoqDCZZo8mg
┗━━━🍂🍃━━━┛