Category Archives: دانلود رایگان

ابتدا دانش و علم زندگی کردن را یاد بگیریم

تمام خواستهها و هر آنچه که در طلب آن هستیم،
قطعاً، یقیناً و صد در صد نه تنها از راه میرسند، بلکه ناچارند که از راه
برسند.
باید بدانیم که هر آنچه که در ذهن انسان قرار میگیرد، میتواند موجود
شود. این بستگی به خود انسان دارد که بپذیرد و به آن بله بگوید و یا
نپذیرد و به آن اهمیتی ندهد.
با بیان واژه ایمان و اطمینان و درک و احساس آن، در واقع کل باورهای
محدودکننده شخص کنار کشیده میشوند و هر خواستهای که انسان
بخواهد، بسیار ساده، راحت و روان به سمت او میآید

نحوه کنترل گفتگوهای درونی (نجواهای ذهنی) و رسیدن به احساس خوب

نحوه کنترل گفتگوهای درونی (نجواهای ذهنی) و رسیدن به احساس خوب اگر بتوانم قوانین کیهانی را در یک جمله خلاصه کنم، قطعا آن جمله این است: احساس خوب = تجربیات دلخواه و احساس بد = اتفاقات نادلخواه چون خداوند میدونه که این جهان بر پایه قانون جاذبه کار میکنه و میدونه اگر احساست بد باشه [ادامه مطالب]

زندگی نامه لیونل مسی

#مسی در روزاریو، سانتا فه دیده به جهان گشود. پدرش خورخه هوراکیو مسی، کارگر کارخانه بود و مادرش سلیا ماریا کوچیتینی، یک نظافتچی بود. اصلیت والدین مسی ایتالیایی هستند و به شهر آنکونا بازمی‌گردد. #لیونل مسی از پنج سالگی فوتبال خودش را در تیم گراندولی آغاز کرد. www.vanizan.com اشتراک

در اوج قدرت و اقتدار

استاد حسین عباسمنش یک میلیاردر خود ساخته ای است که با تغییر باورهایش از زندگی در یک اتاق سیمانی در یکی از محله های فقیر نشین بندر عباس تونست یک زندگی که در شان و لایق هر انسانی است خلق کند . دیدن تصاویر، آن اتاق سیمانی با امکانات محدودش، می تواند درس هایی بزرگی [ادامه مطالب]

نادرترین و زیباترین چشم های رنگی دنیا

نادرترین و زیباترین چشم های رنگی دنیا برای سفارش بیوکنزی رنگ چشم مورد نظرت به وبسایت گرداب موفقیت ونیزان مراجعه نمایید. www.vanizan.com نادرترین و زیباترین چشم های رنگی دنیا بیوکنزیبیوکنزی