Tag Archives: ثروت

بهینه سازی قدرت ذهنی شمابرای کسب ثروت بی نهایت

ثروت بسیاری از مردم به دروغ باور دارند که اگر آنها ذهن ناخودآگاه خود را تغییر دهند، آنها زندگی خود را تغییر خواهند داد. با این حال، تغییر ذهن ناخودآگاه شما تنها نصف معادله است. هر دو ذهن آگاه و ناخودآگاه باید برای ایجاد تغییرات دلخواه باید هماهنگ شوند. ذهن آگاه خلبان است، به سخن [ادامه مطالب]

چگونه می توانید خالق آرزوهای خود باشید

چگونه می توانید بطور فعال خالق آرزوهای خود باشید یادتان باشد، قبل از آن که از توجه به حالت روحی و عواطف خود بهره ببرید نخست باید بپذیرید که جریان سعادت تنها جریانی است که در عالم جاری است. می توانید این جریان را پذیرا شوید یا در برابر آن مقاومت کنید. هنگامی که آن [ادامه مطالب]

علم ثروتمند شدن طبق اموزهای والاس وتلز

‫حق ثروتمند بودن‬ ‫در مدح فقر هر چقدر هم مدیحه سرایی شود این حقیقت همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند که داشتن‬ ‫یک زندگی کامل و توأم با موفقیت بدون کسب ثروت امکانپذیر نیست.‪

ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺬب ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده

ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺬب ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده ‫اﮔﺮ ﺧﻮرﺷﯿﺪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﺷﻤﺴﯽ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ‪ ،ﺳﯿﺎرات ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ زﻣﯿﻦ در ﻣﺪارﻫﺎﯾﯽ ‫ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ دور آن ﮔﺮدش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪ .از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺎرات در ﻣﺪار ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ دور ﺧﻮرﺷﯿﺪ ‫ﻣﯽ ﭼﺮﺧﻨﺪ‪ ،ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ اﻋﻢ از ﺳﺮﻋﺖ ﭼﺮﺧﺶ‪ ،دﻣﺎ‪ ،ﻧﻮر و [ادامه مطالب]

بیوکنزی چیست؟

بیوکنزی چیست؟ بیوکنزی تغییر و دستکاری سلول های زنده است.با بیوکنزی میتوان به تقویت سلول ها برای القاء بهبودی و یا کاهش بهبودی حتی وادار کردن .به بیماری هایی مثل سرطان ،تغییر شکل و ظاهر و حتی میتوان برای افزایش بلوغ فیزیولوژیکی استفاده نمود بیوکنزی توانایی تغییر ساختار توابع DNA فرد و یا دیگران است [ادامه مطالب]

مطالعات علمی نشان میدهد که پیام های پنهان چگونه میتوانند زندگی شما را متحول کنند.

گرداب موفقیت ونیزان با استفاده از قدرت پیام های پنهان به شما کمک میکند موفقیت خود را بدست بیاورید و این روش با بیش از ۶۰ سال مطالعات علمی همراه است قدرت پیام های تصویری و صوتی پیام های پنهان یک روش منحصر به فرد و متنوع برای توسعه شخصی است. این روش توانایی دور زدن [ادامه مطالب]

قوانین جهان هستی و پکیج روانشناسی ثروت

بسم الله الرحمن الرحیم قوانین جهان هستی و پکیج روانشناسی ثروت جهان دارای قوانین ثابتی است که به راحتی می‌شود با درک این قوانین آینده‌ی خودمان و هر شخصی را پیش بینی و تغییر داد. این موضوع اصلاً مسئله‌ی عجیبی نیست و کاملاً بدیهی است. همانطور که با درک قوانین جهان هستی می‌توان پیش بینی [ادامه مطالب]

باورها و تاثیر انها در زندگیمان

 مکانیزم جهان هستی به این شکل است که باورهای ما را به ما ثابت میکنه خواه به ضرر ما باشه خواه به نفع ما پس بهتره که باورهایی که به ما قدرت میدهد داشته باشیم   باورها و تاثیر انها در زندگیمان چیزی که خیلی ادمها نمی دانند چیزی که خیلی مسئله ی مهمی است [ادامه مطالب]

تست ثروت اینکه شما ثروتمند میشوید یا فقیر؟

تست ثروت اینکه شما ثروتمند میشوید یا فقیر؟ با انجام این تست متوجه میشوید که شما ثروتمند میشوید یا فقیر و اگر فقیر میشوید چه کار کنید که ثروتمند شوید .

پکیج -ثروتمند شدن با کشف قوانین جهان وتغییر باورها

بسم الله الرحمن الرحیم جهان دارای قوانین ثابتی است که به راحتی میشود با درک این قوانین آیندهی خودمان و هر شخصی را پیش بینی و تغییر داد. این موضوع اصلاً مسئلهی عجیبی نیست و کاملاً بدیهی است. همانطور که با درک قوانین جهان هستی میتوان پیش بینی کرد فضاپیمای پرتاب شده در چه مداری [ادامه مطالب]