Tag Archives: #تتا#سابلیمینال_رایگان#باور_مثبت #باور_ثروتمند #باور_ثروت #باور_پول #قانون_جذب #جذب #موفقیت

رهایی از احساس تنهایی و لمس کردن عشق حقیقی

عشق چیست؟
 عشق یعنی خالص بودن
 عشق یعنی زلال و شفاف بودن
 عشق یعنی عشق و عاشقی با خود
 عشق یعنی عشق ورزیدن به خود

چگونه شخصیت دلخواهمان را بسازیم

ریاست بر کل عالم هستی با تمام جزئیات آن به شما تعلق گرفته است.
از بدو تولد تا سن بیست، سی و پنجاه سالگی، شخصیت شما از طریق
خانواده، دوستان، اقوام، جامعه و روابطی که داشتهاید شکل میگیرد.
هر شخصیتی قدرت دید و سطح نگرش خاصی نسبت به عوامل مختلف
دارد. نسبت به روابط، نسبت به انسانها، و به هر عامل دیگری در زندگی.
تمام نگرش شما نسبت به مسائل مختلف از باورهای شما نشأت میگیرد.
تأمل کنید که چه تفاوتی است بین شخصی که راحت به داخل قفس شیر
میرود، با شخصی که از سوسک میترسد؟

پکیج اختصاصی برنامه ریزی ذهن با پیام های پنهان به همراه ۹فایل شگفت انگیزدر سال ۱۳۹۸/نرم افزار پیام های پنهان گرداب موفقیت ونیزان

پکیج اختصاصی برنامه ریزی ذهن با پیام های پنهان/نرم افزار پیام های پنهان گرداب موفقیت ونیزان

به همراه ۹فایل اختصاصی سابلیمینال ترکیبی شگفت انگیز در سال ۱۳۹۸

اگر باور کنید که می توانید انگاه خواهید توانست.

افکارمان و انچه میخواهیم روی ذهن نیمه هوشیار ماتاثیر می گذارند. ولی نیروهای دیگری نیز هستند که به همان اندازه موثرند .هر چند پنهان و خارج از حیطه ی آگاهی ما هستند.

منشاء این نیروها ی پنهان می تواند فیزیکی و معلوم و یا ناشناخته باشد.

در یکی از مجلات پرفروش امریکا گزارشی تحت عنوان تبلیغ پنهانی چاپ شد و درباره ی ازمایشی بود که در یکی از سینماهای نیوجرسی انجام شد. در این ازمایش یک پیام بازرگانی در یک لحظه روی پرده می امد.طوری که هیچ کدام از تماشاگران چیزی از ان نمی فهمیدند.

برنامه ریزی مجدد ضمیر نا خوداگاه با سابلیمینال و فرکانسدر سال۱۳۹۹

امواج تتا ریتم تتا را تولید می کنند که یک الگوی نوسان عصبی است که می تواند بر روی الکتروانسفالوگرام (EEG) مشاهده شود که از داخل مغز یا از الکترودهای متصل به پوست سر ثبت می شود. دو نوع ریتم تتا شرح داده شده است. “ریتم تیتا هیوکوکال” یک نوسان قوی است که می تواند [ادامه مطالب]